VU medisch centrum

 

Vraag:

Coaching en intervisie/supervisie.

 

Resultaat:

Effectiever gedrag.

 

Werkwijze:
"De mensen van Inxrease dwingen op een respectvolle manier zelfreflectie af en weten goed

tot de kern van de zaak door te dringen, waardoor gedragsverandering als natuurlijk wordt ervaren."

 

Johan de Winter, Universitair hoofddocent klinische genetica.

 

VUmc, afdeling Klinische Genetica

 

Vraag 1:

Verbeteren van het onderlinge vertrouwen en daardoor een betere samenwerking van het team bereiken.

 

Resultaat:
Een open communicatie, door iedereen. Groeps- en individuele thema’s zijn echt uitgewerkt.

 

Vraag 2:

Crisisinterventie tussen een medewerker en groepsleider.

 

Resultaat:

Iedereen heeft geleerd om effectief met elkaar om te gaan. Daardoor is de samenwerking nu effectiever en

efficiënter: iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. De overall manager heeft een beter inzicht in zijn team.

 

Vraag 3:

Trainen van Artsen in Opleiding om verder te gaan dan instrumentele gesprekken.

 

Resultaat:

Door training op drie niveaus - ‘Ik’, ‘Ik en de ander’, ‘Ik en het systeem’ – kunnen artsen

beter counselen, zodat patiënten zich serieus genomen voelen. 

 

Werkwijze overall

“Max is uitermate kundig en vaardig, maar de combinatie van sportiviteit, humor, analytisch vermogen,

energie, creativiteit, doelgerichtheid en menselijkheid maakt hem bijzonder. De groepen vonden hem

krachtig,  speels, liefdevol, loepzuiver, veilig en betrouwbaar. Daarnaast is Max opvallend snel en effectief:

de resultaten zijn in zeer korte tijd bereikt..”

 

Prof. dr. Hanne Meijers-Heijboer, Hoogleraar Klinische Geneeskunde.

 

VUmc (AIOS)

 

Vraag:

Verhogen van de persoonlijke effectiviteit, met als spin-off een zo optimaal mogelijke counselling met

patiënten en samenwerking met collega's. 

 

Resultaat:

Door de Inxrease Communicator® methode hebben we inzicht gekregen waar en wanneer ons

gedrag effectief en niet effectief is. Duidelijk is geworden hoe je ervoor kunt kiezen energie te

steken in die gedragingen die een hoge effectiviteit hebben. Gedragingen waarmee je antwoord

geeft in plaats van reageert op.

 

Werkwijze:

"Het zelf laten ontdekken wat effectief en niet effectief gedrag is, verhoogt het commitment.

Benoemen van voorbeelden uit je ervaring geeft snel inzicht. Inxrease doet dit doelgericht,

scherp analyserend, met humor en respect, in een veilig klimaat, confronterend met behoud

van je autonomie. Je wordt je helder bewust van je gedrag en je keuzemogelijkheden."

 

Mathijs Bunck, Muriël Adank, Guusje Lachmeier
Artsen in Opleiding tot Specialist.

 

[volgende referentie]

pr. Beatrixlaan 10, 1381 AH Weesp, tel. 0294-419278, info@inxrease.nl