VRB advies


Vraag:
Sparren/adviseren over de visie, missie, strategie en de vertaling en invulling naar een organisatiestructuur.

Het begeleiden van het managementteam bij de invoering en het verder professionaliseren van de sleutelfiguren

op het gebied van leidinggeven en persoonlijke effectiviteit.

Resultaat:
Een duidelijke structuur en invulling. Iedere medewerker weet wat van hem of haar verwacht wordt.

Door de verhoging van de (persoonlijke) effectiviteit, meer aandacht en erkenning, is er rust in de organisatie.


Werkwijze:
“Max heeft de juiste combinatie van business kennis (hard skills) en inzicht in de menskant (soft skills).

Hij analyseert scherp, maakt duidelijke afspraken, komt deze na en is doelgericht. Tempo zonder de

zorgvuldigheid uit het oog te verliezen hoort bij hem. Met zorg confronteert hij en faciliteert hij zodanig,

dat mensen zelf problemen oplossen en antwoord geven op vragen.”


Pim van Rijswijk, directeur VRB advies.

pr. Beatrixlaan 10, 1381 AH Weesp, tel. 0294-419278, info@inxrease.nl