Minder barrières

is meer presteren.

 

In elke organisatie komen barrières voor. Barrières die vaak veroorzaakt worden

door de omgeving. Niet zo vreemd, want mensen die samenwerken hebben van

tijd tot tijd ook negatieve ervaringen met elkaar. Met name deze ervaringen

zorgen ervoor dat het individu zich negatief opstelt. Hieronder volgt een drietal voorbeelden ter illustratie, die u ongetwijfeld zult herkennen.


De medewerker die kinderachtig reageert als hij de nieuwe plannen hoort.

De leidinggevende die een medewerker kleineert in het bijzijn van collega’s.

De directeur die niets uitlegt, maar alleen zijn excuses maakt voor het nemen

van de verkeerde beslissing.

 

Gedrag dat we herkennen. Maar ook gedrag dat we kunnen veranderen door

barrières weg te nemen die zorgen voor een ineffectieve houding.
[lees meer]

pr. Beatrixlaan 10, 1381 AH Weesp, tel. 0294-419278, info@inxrease.nl